mega888 online register  Spolupracujeme
^Nahoru

Novinky

Připomínka

24-01-2018

Politicko-ekonomická sekce našeho spolku zaslala minulý týden v odpověď na výzvu k podání příspěvků Evropské komisi svůj materiál do veřejné konzultace EK k Evropské hospodářské soutěži v kontextu Zelené dohody...

Spolupracujeme

Fórum žen se svým zaměřením, cíli i aktivitami řadí mezi organizace působící spíše v oblasti politické. O tom svědčí zejména dlouhodobý projekt Be elected or be neglected, který se postupně rodil a svou konečnou podobu přijímal v období posledních deseti let. Za účelem jeho postupné realizace bylo třeba navázat kontakt a užší spolupráci s řadou genderových organizací, jako jsou Gender Studies, Fórum 50%, Česká ženská lobby, BPW, STAMP, JAMP, MAMP a v oblasti kulturní s Femina Film Festivalem. Spolu s ženami-političkami z ANO2011 jsme zahájily spolupráci na projektu vzdělávání potenciálních političek v rámci Akademie žen. Na Akademii žen bude spolupráce pokračovat i v příštím roce.