^Nahoru

Novinky

Připomínka

26-01-2016

Trvalá připomínka: Milé dámy, nezapomeňte přijít na náš společný "lunch" vždy první středu v měsíci od 13.00 v restauraci Žofín-Garden. Těšíme se na Vás.

Občanské sdružení Fórum žen

je občanské sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.

Naše aktivity

  • Pravidelné pracovní obědy určené k neformální diskusi aktuálních problémů
  • Přednášky a panelové diskuse se zajímavými osobnostmi a odbornou veřejností
  • Kontakt s významnými ženskými osobnostmi ze zahraničí
  • Spolupráce s organizacemi podobného zaměření
  • Pořádání mezinárodních konferencí na aktuální témata týkající se žen
  • Víkendové odborné semináře doplněné sportovními akcemi