^Nahoru

Novinky

Připomínka

24-01-2018

Politicko-ekonomická sekce našeho spolku zaslala minulý týden v odpověď na výzvu k podání příspěvků Evropské komisi svůj materiál do veřejné konzultace EK k Evropské hospodářské soutěži v kontextu Zelené dohody...

Členky sdružení

Jiránková Zuzana

Zuzana se narodila v Praze, kde také žije a pracuje.  

Studovala 3. Lékařskou fakultu University Karlovy obor všeobecného lékařství a v současné době také Literární akademii Josefa Škvoreckého.
Ve své profesní dráze se věnovala především oblasti řízení lidských zdrojů. Byla ředitelkou vzdělávání a profesního rozvoje České spořitelny, a.s. personální ředitelkou a členkou představenstva holdingu Skanska, a.s. Kromě oblasti HR se specializuje na řízení komunikace, PR a marketing. V roce 2010 zamířila do neziskového sektoru a stala se výkonnou ředitelkou Otevřené společnosti, o.p.s. u Nadace Open Society Fund Praha George Sorose. Je vdaná. Patří mezi investory v oblasti kultury, podporuje několik zajímavých projektů v čele s Pražskou klubovou nocí a kavárnou Lajka. Spolupracuje s řadou vzdělávacích a poradenských firem při přípravě projektů pro klienty. Mezi její koníčky patří literatura, hudba a cestování.